தமிழ்
Sorah As-Sharh ( The Opening Forth)

Verses Number 8

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 1
நாம், உம் இதயத்தை உமக்காக விரிவாக்கவில்லையா?
وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 2
மேலும், நாம் உம்மை விட்டும் உம் சுமையை இறக்கினோம்.
الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 3
அது உம் முதுகை முறித்துக் கொண்டுடிருந்தது.
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 4
மேலும், நாம் உமக்காக உம்முடைய புகழை மேலோங்கச் செய்தோம்.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 5
ஆதலின் நிச்சயமாகத் துன்பத்துடன் இன்பம் இருக்கிறது.
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 6
நிச்சயமாக துன்பத்துடன் இன்பம் இருக்கிறது.
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 7
எனவே, (வேலைகளிலிருந்து) நீர் ஓய்ந்ததும் (இறைவழியிலும், வணக்கத்திலும்) முயல்வீராக.
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 8
மேலும், முழு மனத்துடன் உம் இறைவன் பால் சார்ந்து விடுவீராக.