தமிழ்
Sorah Al-Ikhlas ( Sincerity )

Verses Number 4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌSorah Al-Ikhlas ( Sincerity ) Verse Number 1
(நபியே!) நீர் கூறுவீராக: அல்லாஹ் அவன் ஒருவனே.
اللَّهُ الصَّمَدُSorah Al-Ikhlas ( Sincerity ) Verse Number 2
அல்லாஹ் (எவரிடத்தும்) தேவையற்றவன்.
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْSorah Al-Ikhlas ( Sincerity ) Verse Number 3
அவன் (எவரையும்) பெறவுமில்லை (எவராலும்) பெறப்படவுமில்லை.
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌSorah Al-Ikhlas ( Sincerity ) Verse Number 4
அன்றியும், அவனுக்கு நிகராக எவரும் இல்லை.