தமிழ்
Sorah Al-Masad ( The Palm Fibre )

Verses Number 5

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّSorah Al-Masad ( The Palm Fibre ) Verse Number 1
அபூலஹபின் இரண்டு கைகளும் நாசமடைக, அவனும் நாசமாகட்டும்.
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَSorah Al-Masad ( The Palm Fibre ) Verse Number 2
அவனுடைய பொருளும், அவன் சம்பாதித்தவையும் அவனுக்குப் பயன்படவில்லை.
سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍSorah Al-Masad ( The Palm Fibre ) Verse Number 3
விரைவில் அவன் கொழுந்து விட்டெரியும் நெருப்பில் புகுவான்.
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِSorah Al-Masad ( The Palm Fibre ) Verse Number 4
விறகு சுமப்பவளான அவனுடைய மனைவியோ,
فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍSorah Al-Masad ( The Palm Fibre ) Verse Number 5
அவளுடைய கழுத்தில் முறுக்கேறிய ஈச்சங் கயிறுதான் (அதனால் அவளும் அழிவாள்).