தமிழ்
Sorah Al-Kauther ( A River in Paradise)

Verses Number 3

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَSorah Al-Kauther ( A River in Paradise) Verse Number 1
(நபியே!) நிச்சயமாக நாம் உமக்கு கவ்ஸர் (என்ற தடாகத்தை) கொடுத்திருக்கின்றோம்.
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْSorah Al-Kauther ( A River in Paradise) Verse Number 2
எனவே, உம் இறைவனுக்கு நீர் தொழுது, குர்பானியும் கொடுப்பீராக.
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُSorah Al-Kauther ( A River in Paradise) Verse Number 3
நிச்சயமாக உம்முடைய பகைவன் (எவனோ) அவன்தான் சந்ததியற்றவன்.