தமிழ்
Sorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses )

Verses Number 7

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِSorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses ) Verse Number 1
(நபியே!) நியாயத்தீர்ப்பைப் பொய்ப்பிக்கின்றானே அவனை நீர் பார்த்தீரா?
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَSorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses ) Verse Number 2
பின்னர் அவன்தான் அநாதைகளை விரட்டுகிறான்.
وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِSorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses ) Verse Number 3
மேலும், ஏழைக்கு உணவளிப்பதின் பேரிலும் அவன் தூண்டுவதில்லை.
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَSorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses ) Verse Number 4
இன்னும், (கவனமற்ற) தொழுகையாளிகளுக்குக் கேடுதான்.
الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَSorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses ) Verse Number 5
அவர்கள் எத்தகையோர் என்றால் தம் தொழுகையில் பராமுகமாக(வும், அசிரத்தையாக)வும் இருப்போர்.
الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَSorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses ) Verse Number 6
அவர்கள் பிறருக்குக் காண்பிக்(கவே தான் தொழு)கிறார்கள்.
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَSorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses ) Verse Number 7
மேலும், அற்பமான (புழங்கும்) பொருள்களைக் (கொடுப்பதை விட்டும்) தடுக்கிறார்கள்.