தமிழ்
Sorah Al-Fil ( The Elephant )

Verses Number 5

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِSorah Al-Fil ( The Elephant ) Verse Number 1
(நபியே!) யானை(ப் படை)க் காரர்களை உம் இறைவன் என்ன செய்தான் என்பதை நீர் பார்க்கவில்லையா?
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍSorah Al-Fil ( The Elephant ) Verse Number 2
அவர்களுடைய சூழ்ச்சியை அவன் பாழாக்கி விடவில்லையா?
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَSorah Al-Fil ( The Elephant ) Verse Number 3
மேலும், அவர்கள் மீது பறவைகளைக் கூட்டங் கூட்டமாக அவன் அனுப்பினான்.
تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍSorah Al-Fil ( The Elephant ) Verse Number 4
சுடப்பட்ட சிறு கற்களை அவர்கள் மீது அவை எறிந்தன.
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍSorah Al-Fil ( The Elephant ) Verse Number 5
அதனால், அவர்களை மென்று தின்னப்பட்ட வைக்கோலைப் போல் அவன் ஆக்கி விட்டான்.