தமிழ்
Sorah Al-Humazah ( The Slanderer )

Verses Number 9

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 1
குறை சொல்லிப் புறம் பேசித் திரியும் ஒவ்வொருவனுக்கும் கேடுதான்.
الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 2
(அத்தகையவன் செல்வமே சாசுவதமென எண்ணிப்) பொருளைச் சேகரித்து எண்ணிக் கொண்டே இருக்கின்றான்.
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 3
நிச்சயமாகத், தன் பொருள் தன்னை (உலகில் நித்தியனாக) என்றும் நிலைத்திருக்கச் செய்யுமென்று அவன் எண்ணுகிறான்.
كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 4
அப்படியல்ல, நிச்சயமாக அவன் ஹுதமாவில் எறியப்படுவான்.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 5
ஹுதமா என்ன என்பதை உமக்கு அறிவித்தது எது?
نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 6
அது எரிந்து கொண்டிருக்கும் அல்லாஹ்வின் நெருப்பாகும்.
الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 7
அது (உடலில் பட்டதும்) இருதயங்களில் பாயும்.
إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 8
நிச்சயமாக அது அவர்களைச் சூழ்ந்து மூட்டப்படும்.
فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 9
நீண்ட கம்பங்களில் (அவர்கள் கட்டப்பட்டவர்களாக).