മലയാളം
Sorah Al-Qadr ( The Night of Decree )

Verses Number 5

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِSorah Al-Qadr ( The Night of Decree ) Verse Number 1
തീര്‍ച്ചയായും നാം ഇതിനെ (ഖുര്‍ആനിനെ) നിര്‍ണയത്തിന്‍റെ രാത്രിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِSorah Al-Qadr ( The Night of Decree ) Verse Number 2
നിര്‍ണയത്തിന്‍റെ രാത്രി എന്നാല്‍ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ?
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍSorah Al-Qadr ( The Night of Decree ) Verse Number 3
നിര്‍ണയത്തിന്‍റെ രാത്രി ആയിരം മാസത്തെക്കാള്‍ ഉത്തമമാകുന്നു.
تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍSorah Al-Qadr ( The Night of Decree ) Verse Number 4
മലക്കുകളും ആത്മാവും അവരുടെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ എല്ലാകാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവുമായി ആ രാത്രിയില്‍ ഇറങ്ങി വരുന്നു.
سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِSorah Al-Qadr ( The Night of Decree ) Verse Number 5
പ്രഭാതോദയം വരെ അത് സമാധാനമത്രെ.