മലയാളം
Sorah As-Sharh ( The Opening Forth)

Verses Number 8

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 1
നിനക്ക് നിന്‍റെ ഹൃദയം നാം വിശാലതയുള്ളതാക്കി തന്നില്ലേ?
وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 2
നിന്നില്‍ നിന്ന് നിന്‍റെ ആ ഭാരം നാം ഇറക്കിവെക്കുകയും ചെയ്തു.
الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 3
നിന്‍റെ മുതുകിനെ ഞെരിച്ചു കളഞ്ഞതായ (ഭാരം)
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 4
നിനക്ക് നിന്‍റെ കീര്‍ത്തി നാം ഉയര്‍ത്തിത്തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 5
എന്നാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഞെരുക്കത്തിന്‍റെ കൂടെ ഒരു എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും.
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 6
തീര്‍ച്ചയായും ഞെരുക്കത്തിന്‍റെ കൂടെ ഒരു എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും.
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 7
ആകയാല്‍ നിനക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടിയാല്‍ നീ അദ്ധ്വാനിക്കുക.
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْSorah As-Sharh ( The Opening Forth) Verse Number 8
നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് തന്നെ നിന്‍റെ ആഗ്രഹം സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.