മലയാളം
Sorah Al-Masad ( The Palm Fibre )

Verses Number 5

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّSorah Al-Masad ( The Palm Fibre ) Verse Number 1
അബൂലഹബിന്‍റെ ഇരുകൈകളും നശിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്‍ നാശമടയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَSorah Al-Masad ( The Palm Fibre ) Verse Number 2
അവന്‍റെ ധനമോ അവന്‍ സമ്പാദിച്ചുവെച്ചതോ അവനു ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല.
سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍSorah Al-Masad ( The Palm Fibre ) Verse Number 3
തീജ്വാലകളുള്ള നരകാഗ്നിയില്‍ അവന്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്‌.
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِSorah Al-Masad ( The Palm Fibre ) Verse Number 4
വിറകുചുമട്ടുകാരിയായ അവന്‍റെ ഭാര്യയും.
فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍSorah Al-Masad ( The Palm Fibre ) Verse Number 5
അവളുടെ കഴുത്തില്‍ ഈന്തപ്പനനാരുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കയറുണ്ടായിരിക്കും.