മലയാളം
Sorah Al-Humazah ( The Slanderer )

Verses Number 9

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 1
കുത്തുവാക്ക് പറയുന്നവനും അവഹേളിക്കുന്നവനുമായ ഏതൊരാള്‍ക്കും നാശം.
الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 2
അതായത് ധനം ശേഖരിക്കുകയും അത് എണ്ണിനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്‌.
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 3
അവന്‍റെ ധനം അവന് ശാശ്വത ജീവിതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവന്‍ വിചാരിക്കുന്നു.
كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 4
നിസ്സംശയം, അവന്‍ ഹുത്വമയില്‍ എറിയപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 5
ഹുത്വമ എന്നാല്‍ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ?
نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 6
അത് അല്ലാഹുവിന്‍റെ ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെട്ട അഗ്നിയാകുന്നു.
الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 7
ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കത്തിപ്പടരുന്നതായ
إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 8
തീര്‍ച്ചയായും അത് അവരുടെ മേല്‍ അടച്ചുമൂടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.
فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍSorah Al-Humazah ( The Slanderer ) Verse Number 9
നീട്ടിയുണ്ടാക്കപ്പെട്ട സ്തംഭങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട്‌.