മലയാളം
Sorah At-Takathur ( The piling Up )

Verses Number 8

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُSorah At-Takathur ( The piling Up ) Verse Number 1
പരസ്പരം പെരുമനടിക്കുക എന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.
حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَSorah At-Takathur ( The piling Up ) Verse Number 2
നിങ്ങള്‍ ശവകുടീരങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് വരേക്കും.
كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَSorah At-Takathur ( The piling Up ) Verse Number 3
നിസ്സംശയം, നിങ്ങള്‍ വഴിയെ അറിഞ്ഞ് കൊള്ളും.
ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَSorah At-Takathur ( The piling Up ) Verse Number 4
പിന്നെയും നിസ്സംശയം നിങ്ങള്‍ വഴിയെ അറിഞ്ഞ് കൊള്ളും.
كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِSorah At-Takathur ( The piling Up ) Verse Number 5
നിസ്സംശയം, നിങ്ങള്‍ ദൃഢമായ അറിവ് അറിയുമായിരുന്നെങ്കില്‍
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَSorah At-Takathur ( The piling Up ) Verse Number 6
ജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തെ നിങ്ങള്‍ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും.
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِSorah At-Takathur ( The piling Up ) Verse Number 7
പിന്നെ തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍ അതിനെ ദൃഢമായും കണ്ണാല്‍ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും.
ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِSorah At-Takathur ( The piling Up ) Verse Number 8
പിന്നീട് ആ ദിവസത്തില്‍ സുഖാനുഭവങ്ങളെ പറ്റി തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകതന്നെ ചെയ്യും.