മലയാളം
Sorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour )

Verses Number 11

الْقَارِعَةُSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 1
ഭയങ്കരമായ ആ സംഭവം.
مَا الْقَارِعَةُSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 2
ഭയങ്കരമായ സംഭവം എന്നാല്‍ എന്താകുന്നു?
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 3
ഭയങ്കരമായ സംഭവമെന്നാല്‍ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ?
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 4
മനുഷ്യന്‍മാര്‍ ചിന്നിച്ചിതറിയ പാറ്റയെപ്പോലെ ആകുന്ന ദിവസം!
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 5
പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ കടഞ്ഞ ആട്ടിന്‍ രോമം പോലെയും
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 6
അപ്പോള്‍ ഏതൊരാളുടെ തുലാസുകള്‍ ഘനം തൂങ്ങിയോ
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 7
അവന്‍ സംതൃപ്തമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും.
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 8
എന്നാല്‍ ഏതൊരാളുടെ തുലാസുകള്‍ തൂക്കം കുറഞ്ഞതായോ
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 9
അവന്‍റെ സങ്കേതം ഹാവിയഃ ആയിരിക്കും.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 10
ഹാവിയഃ എന്നാല്‍ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ?
نَارٌ حَامِيَةٌSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 11
ചൂടേറിയ നരകാഗ്നിയത്രെ അത്‌.