മലയാളം
Sorah Al-Fatihah ( The Opening )

Verses Number 7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِSorah Al-Fatihah ( The Opening ) Verse Number 1
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍ .
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَSorah Al-Fatihah ( The Opening ) Verse Number 2
സ്തുതി സര്‍വ്വലോക പരിപാലകനായ അല്ലാഹുവിന്നാകുന്നു.
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِSorah Al-Fatihah ( The Opening ) Verse Number 3
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയും.
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِSorah Al-Fatihah ( The Opening ) Verse Number 4
പ്രതിഫല ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്‍.
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُSorah Al-Fatihah ( The Opening ) Verse Number 5
നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നു. നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങള്‍ സഹായം തേടുന്നു.
اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَSorah Al-Fatihah ( The Opening ) Verse Number 6
ഞങ്ങളെ നീ നേര്‍മാര്‍ഗത്തില്‍ ചേര്‍ക്കേണമേ.
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَSorah Al-Fatihah ( The Opening ) Verse Number 7
നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാര്‍ഗത്തില്‍ . കോപത്തിന്ന് ഇരയായവരുടെ മാര്‍ഗത്തിലല്ല. പിഴച്ചുപോയവരുടെ മാര്‍ഗത്തിലുമല്ല.